Norges Bank

Pressemelding

Bytteordningen for verdipapirer og to-års F-lån

I samsvar med Stortingets fullmakt vedtatt 24. oktober, setter Finansdepartementet i verk en ordning der staten og bankene bytter statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) for en avtalt periode. Norges Bank vil administrere ordningen på oppdrag fra Finansdepartementet og har i dag publisert et rundskriv som beskriver ordningen. Bytteavtalene blir inngått gjennom auksjoner. Det er publisert en auksjonskalender med planlagte auksjoner fram til og med juni 2009 og eksempel på en anbudsinnbydelse. Den første auksjonen i ordningen blir gjennomført mandag 24. november. Anbudsinnbydelsen til den første auksjonen blir publisert onsdag 19. november.

Norges Bank har i dag også kunngjort flere detaljer om det tidligere annonserte F-lånet med to-års løpetid rettet mot småbanker.  

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. november 2008 17:30