Norges Bank

Pressemelding

Kapitalforvaltningen i Norges Bank: Fortsatt aksjeoppgang og oppnådd meravkastning

Avkastningen av Statens pensjonsfond – Utland var 1,5 prosent i første kvartal. Det var særlig oppgangen i de internasjonale aksjemarkedene som bidro til avkastningen. Norges Bank oppnådde en meravkastning på 0,09 prosentpoeng sammenlignet med avkastningen på referanseporteføljen som Finansdepartementet har fastsatt.

Fondets markedsverdi var 1 876 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Det ble tilført midler tilsvarende 93,4 milliarder kroner, som er den største kvartalsvise tilførselen i fondets historie. Avkastning av investeringene var 26,7 milliarder, mens en sterkere kronekurs i forhold til investeringsvalutaene reduserte verdien med 27,6 milliarder kroner. Endringen i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

For Norges Banks langsiktige valutareserver var avkastningen i første kvartal 1,4 prosent.  Avkastningen av Statens petroleumsforsikringsfond var 0,8 prosent i første kvartal. Dette fondet er kun plassert i rentebærende papirer.

I porteføljene Norges Bank Investment Management (NBIM) forvalter, var samlet kapital  2119 milliarder kroner. Av dette sto de langsiktige valutareservene for 224 milliarder og Petroleumsforsikringsfondet for 15 milliarder.

De internasjonale aksjemarkedene viste fortsatt oppgang i første kvartal. Særlig sterk var oppgangen i Europa, USA og i fremvoksende markeder. Avkastningen var 2,6 prosent på de internasjonale aksjeporteføljene Norges Bank forvalter. Rentene falt i de viktigste markedene. Dermed steg også kursene på obligasjonene noe, slik at avkastningen på renteporteføljene ble 0,7 prosent.

NBIM har engasjert Paul Golding til å lede et prosjekt som skal planlegge eventuelle investeringer i de internasjonale eiendomsmarkedene. Finansdepartementet tar beslutning om eventuelle investeringer i eiendom på et senere tidspunkt. Golding har lang erfaring fra eiendomsmarkedet, blant annet som leder av Merrill Lynch’s eiendomsinvesteringer i Europa og Midt-Østen.

Trond Grande er ansatt som Chief Risk Officer i NBIM. Han kommer fra stillingen som leder for risikostyring i Storebrand Livsforsikring.

Henrik Syse har siden 2005 vært engasjert for å bygge opp avdelingen for eierskapsutøvelse. Han kommer neste halvår til å gå tilbake til sitt arbeid som forsker ved Institutt for fredsforskning. Stillingen vil nå bli utlyst.

Figurer til pressekonferansen (pdf, 97 kB)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. mai 2007 10:00