Norges Bank

Pressemelding

Kapitalforvaltningen i Norges Bank: God avkastning i andre kvartal 2007

Avkastningen av Statens pensjonsfond – Utland var 2,2 prosent i andre kvartal. Det var oppgangen i de internasjonale aksjemarkedene som bidro til avkastningen. Særlig sterk var oppgangen i Europa, USA og i fremvoksende markeder. Avkastningen var 7,4 prosent på de internasjonale aksjeporteføljene Norges Bank forvalter. Rentene økte i de viktigste markedene. Dermed falt også kursene på obligasjonene noe, slik at avkastningen på renteporteføljene ble -1,2 prosent.

For første halvår var periodeavkastningen på Statens pensjonsfond – Utland 3,7 prosent.

I andre kvartal oppnådde Norges Bank en meravkastning på 0,29 prosentpoeng sammenlignet med avkastningen på referanseporteføljen som Finansdepartementet har fastsatt. Samlet for første halvår var meravkastningen 0,38 prosentpoeng.

Fondets markedsverdi økte fra 1 876,2 milliarder til 1 939,4 milliarder kroner i løpet av andre kvartal. Det ble tilført midler tilsvarende 67,5 milliarder kroner. Avkastning av investeringene var 41,6 milliarder, mens en sterkere kronekurs i forhold til investeringsvalutaene reduserte verdien med 45,9 milliarder kroner. Endringen i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

For Norges Banks langsiktige valutareserver var avkastningen i andre kvartal 2,3 prosent. Avkastningen av Statens petroleumsforsikringsfond var -0,5 prosent i andre kvartal. Dette fondet er kun plassert i rentebærende papirer.

I porteføljene Norges Bank Investment Management (NBIM) forvalter, var samlet kapital 2 183 milliarder kroner. Av dette sto de langsiktige valutareservene for 224 milliarder og Petroleumsforsikringsfondet for 16 milliarder.

Figurer til pressekonferansen (pdf, 102 kB)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. august 2007 10:00