Norges Bank

Pressemelding

Knut N. Kjær slutter som leder av kapitalforvaltningen i Norges Bank

Knut N. Kjær ønsker å slutte som leder av Norges Bank Investment Management (NBIM). Kjær ble ansatt for 10 år siden for å bygge opp avdelingen i Norges Bank som forvalter av oljefondet og hovedtyngden av Norges Banks valutareserver.

- Jeg har etter lang tids overveielse gitt sentralbanksjefen beskjed om at jeg ønsker å fratre. Jeg tror tidspunktet er riktig for Norges Bank og NBIM, og jeg ønsker selv nye utfordringer, sier Kjær. –Det har vært et privilegium å kunne spille en rolle i sikringen av den norske finansformuen for fremtidige generasjoner. Jeg er takknemlig for stor tillit og jeg kommer til å savne den nære kontakten med de svært dyktige medarbeiderne i NBIM, sier Kjær.  

Sentralbanksjef Svein Gjedrem berømmer Kjærs innsats i en særlig viktig fase av oppbyggingen av oljefondet. – Kjær har bidratt til svært gode resultater og til å bygge en effektiv forvaltningsorganisasjon og til anerkjennelse ute og hjemme. Vi skulle svært gjerne hatt med Kjær videre, men vi tar til etterretning at han ønsker å avslutte sin karriere i Norges Bank. Vi står nå overfor den krevende oppgaven med å finne hans etterfølger, sier Gjedrem.

Knut N. Kjær (51) har ledet prosjektet som forberedte overtagelsen av forvaltningen av oljefondet og hovedtyngden av valutareservene, og tok fra januar 1998 ledelsen av den nye forvaltningsvirksomheten NBIM. Viktige utfordringer har vært å bygge opp aksjeforvaltningen, investere stor kapitaltilførsel effektivt i markedene, skape merverdi ved aktiv forvaltning og utvikle rollen som eier.

Fondet ble opprettet ved egen lov i 1990. Den første kapitalen på 2 milliarder kroner ble tilført våren 1996. Det har vært en rask vekst i fondet. NBIM forvalter om lag 2.200 milliarder kroner når valutareserver er tatt med. Det er investert i 3000 selskaper over hele verden. NBIM har om lag 150 medarbeidere fra drøyt 15 land og har kontorer i Oslo, London, New York og snart Shanghai.

Kjær vil stå i stillingen til etterfølger er på plass.


Svein Gjedrem og Knut N. Kjær vil være tilgjengelig for nærmere informasjon.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. september 2007 10:00