Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank markerer sitt 200-årsjubileum i 2016 med bokutgivelser

I 2016 fyller Norges Bank 200 år. I den forbindelse settes det i gang et forskningsprosjekt som vil ta for seg bankens historie og norsk pengehistorie fra 1816 til 2016 i et internasjonalt perspektiv. Prosjektet skal ende opp med en serie bokutgivelser innen 2016.

For å sikre de beste forskerne blant historikere og økonomer, nasjonalt og internasjonalt, starter prosjektet opp allerede i 2008. Norges Bank har bevilget 10 millioner kroner til første del av prosjektet (2008-2010). Jubileumsprosjektet har fått navnet Norges Bank Bicentenary Project 1816 - 2016.

Styringsgruppen for prosjektet vil være professor Michael Bordo, Rutgers University, professor Marc Flandreau, Sciences Po, samt direktørene Øyvind Eitrheim og Jan F. Qvigstad fra Norges Bank.

- Målet med prosjektet er å stimulere til økt interesse for norsk pengehistorie ved universiteter og høgskoler, samt å sette fokus på Norges Banks samfunnsrolle historisk og i dag, sier direktør Jan Fredrik Qvigstad.

Norges Bank har allerede gjennomført et omfattende prosjekt med å samle inn og systematisere historisk statistikk som vil være til stor nytte for jubileumsprosjektet.

Dette prosjektet avsluttes med at banken utgir Historisk monetær statistikk for Norge (Historical Monetary Statistics for Norway – Part II) den 13. desember 2007. Her publiseres historiske tall for korte renter tilbake til 1818, reviderte balansetall for spare- og forretningsbanker i det 19. århundre, og historiske tall for lønnsutviklingen tilbake til 1726.

Den første boken kom i 2004 og inneholdt historiske tall for blant annet konsumpriser tilbake til 1516, boligpriser tilbake til 1820, BNP tilbake til 1830, og lange renter tilbake til 1822.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. desember 2007 13:45