Norges Bank

Pressemelding

Espen Klitzing styrker kapitalforvaltningen i Norges Bank

Espen Klitzing (43) er ansatt som finansdirektør i Norges Bank Investment Management (NBIM). Han skal være nestleder under direktør Knut N. Kjær og ta ansvaret for sentrale styrings- og analysefunksjoner utenom investeringsområdet.

Klitzing kommer fra stillingen som administrerende direktør i Petrojarl ASA. I årene 1999 til 2004 var han administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring. Han arbeidet i McKinsey & Co fra 1988 til han ble ansatt i Storebrand i 1999.

-Klitzing har omfattende ledererfaring, sterke analytiske og strategiske egenskaper og meget høy integritet. Ansettelsen betyr en vesentlig styrking av vår ledelse og evne til å møte utfordringene i årene fremover, sier Kjær. 

NBIM forvalter mer enn 2000 milliarder kroner i de internasjonale kapitalmarkedene og er blant verdens største institusjonelle investorer. Hovedtyngden av kapitalen er Statens pensjonsfond - Utland. NBIM driver virksomheten fra Oslo, London og New York og vil trolig også snart bli etablert i Asia.

Espen Klitzing tiltrer stillingen 2. mai.

Nærmere opplysninger:
Knut N. Kjær, tlf.  22316000
Espen Klitzing, tlf. 92826166

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. februar 2007 08:15