Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Indikatoren for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 14,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, opp fra 14,6 prosent fram til utgangen av oktober. Pengemengden (M2) vokste med 13,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, opp fra 12,3 prosent fram til utgangen av oktober.

Kredittindikatoren (K2) vokste med 14,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, opp fra 14,6 prosent fram til utgangen av oktober. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 12,9 prosent fram til utgangen av november, opp fra 12,8 prosent fram til utgangen av oktober. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 21,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, opp fra 20,6 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 13,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, en økning fra 12,3 prosent ved utgangen av oktober. Pengemengden består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuner og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,5 prosent fram til utgangen av november, det samme som ved utgangen av oktober. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 32,8 prosent fram til utgangen av november, også dette uendret fra måneden før.

Fra 1. januar 2007 vil Statistisk Sentralbyrå ha ansvaret for disse statistikkene, og publisering vil skje på www.ssb.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. desember 2006 10:00