Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 15,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, opp fra 14,7 prosent fram til utgangen av august. Pengemengden (M2) vokste med 11,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, ned fra 11,9 prosent fram til utgangen av august.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 15,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, opp fra 14,7 prosent fram til utgangen av august. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,9 prosent ved utgangen av august, opp fra 15,4 prosent ved utgangen av juli. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 12,9 prosent fram til utgangen av september, det samme som ved utgangen av august. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 21,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, opp fra 20,6 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 11,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, en nedgang fra 11,9 prosent ved utgangen av august. Pengemengden består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuner og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,6 prosent fram til utgangen av september, opp fra 5,7 prosent fram til utgangen av august. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 29,9 prosent fram til utgangen av september, ned fra 33,4 prosent fram til utgangen av måneden før.

Nærmere om statistikkene

Denne statistikken er fra 1. januar 2007 publisert på: www.ssb.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. oktober 2006 10:00