Norges Bank

Pressemelding

Gamle 10-kronemynter blir verdiløse

Norges Banks plikt til å innløse 10-kronemynten som ble produsert fra 1983 til 1991, opphører 15. september 2006.

Norges Bank kunngjorde 16.08.1995 i Norsk Lovtidend (Avd. 1 1996 nr. 15) at mynten trekkes tilbake. Mynten var tvungent betalingsmiddel i ett år etter kunngjøringen, deretter har Norges Bank vært pliktig til å løse den inn i ytterligere ti år.

Det er fortsatt vel 22 millioner gamle 10-kronemynter ute i sirkulasjon og vi oppfordrer publikum til å veksle inn denne mynten før 15. september. Dette kan gjøres i Norges Banks hovedkontor i Oslo, hos Norges Banks depoter i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo, eller hos banker som tilbyr å utføre denne tjenesten for sine kunder.

Norges Bank vil i tråd med tidligere praksis innløse myntene i noen tid etter fristens utløp. Deretter må det søkes om å få veksle. Søknadsskjema finnes på internettsidene til Norges Bank.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Norges Bank telefon: 22 31 60 00 eller på internettsidene våre under "sedler og mynter".

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. august 2006 10:00