Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 14,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, opp fra 13,7 prosent fram til utgangen av mai. Pengemengden (M2) vokste med 13,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, opp fra 12,0 prosent fram til utgangen av mai.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 14,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, opp fra 13,7 prosent fram til utgangen av mai. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 13,8 prosent ved utgangen av mai, opp fra 13,7 prosent ved utgangen av april. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 12,9 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 13,0 prosent fram til utgangen av mai. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 19,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, opp fra 17,4 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 13,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, en økning fra 12,0 prosent fram til utgangen av mai. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,9 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 6,2 prosent fram til utgangen av mai. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 37,1 prosent fram til utgangen av juni, mot 32,7 prosent fram til utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. juli 2006 10:00