Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 13,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, uendret fra utgangen av april. Pengemengden (M2) vokste med 11,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, opp fra 11,5 prosent fram til utgangen av april.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 13,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, uendret fra utgangen av april. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 13,7 prosent ved utgangen av april, ned fra 14,3 prosent ved utgangen av mars. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 13,0 prosent fram til utgangen av mai, uendret fra utgangen av april. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 17,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, opp fra 17,1 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 11,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, en økning fra 11,5 prosent fram til utgangen av april. Pengemengdebegrepet er denne gangen lagt om ved at andeler i pengemarkedsfond er inkludert. For øvrig består pengemengden av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,2 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 6,7 prosent fram til utgangen av april. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 32,7 prosent fram til utgangen av mai, mot 29,5 prosent fram til utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. juni 2006 10:00