Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 13,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, opp fra 13,8 prosent fram til utgangen av februar. Pengemengden (M2) vokste med 9,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, en nedgang fra 9,6 prosent fram til utgangen av februar.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 13,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, opp fra 13,8 prosent fram til utgangen av februar. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 14,3 prosent ved utgangen av februar, ned fra 15,2 prosent ved utgangen av januar. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 13,4 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 13,3 prosent ved utgangen av februar. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 16,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, ned fra 16,9 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 9,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, en nedgang fra 9,6 prosent fram til utgangen av februar. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,4 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 5,2 prosent fram til utgangen av februar. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 22,5 prosent fram til utgangen av mars, mot 21,4 prosent fram til utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. mai 2006 10:00