Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 13,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, opp fra 13,3 prosent fram til utgangen av januar. Pengemengden (M2) vokste med 9,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, en nedgang fra 10,1 prosent fram til utgangen av januar.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 13,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, opp fra 13,3 prosent fram til utgangen av januar. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av januar, opp fra 14,7 prosent ved utgangen av desember. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 13,3 prosent fram til utgangen av februar, uendret fra januar. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 16,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, opp fra 15,5 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 9,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, en nedgang fra 10,1 prosent fram til utgangen av januar. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,2 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 4,9 prosent fram til utgangen av januar. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 21,4 prosent fram til utgangen av februar, mot 19,6 prosent fram til utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mars 2006 10:00