Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 13,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, opp fra 12,3 prosent fram til utgangen av november. Pengemengden (M2) vokste med 9,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, en oppgang fra 8,7 prosent fram til utgangen av november.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 13,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, opp fra 12,3 prosent fram til utgangen av november. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,1 prosent ved utgangen av november, en oppgang fra 13,8 prosent ved utgangen av oktober. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 13,4 prosent fram til utgangen av desember, mot 13,2 prosent fram til utgangen av november. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 14,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, opp fra 12,1 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 9,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, en oppgang fra 8,7 prosent fram til utgangen av november. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,6 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 6,7 prosent fram til utgangen av november. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 17,2 prosent fram til utgangen av desember, mot 17,1 prosent fram til utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. januar 2006 10:00