Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 11,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, opp fra 11,2 prosent fram til utgangen av juli. Pengemengden (M2) vokste med 11,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 10,4 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 11,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, opp fra 11,2 prosent fram til utgangen av juli. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 12,3 prosent ved utgangen av juli, ned fra 13,3 prosent ved utgangen av juni. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 12,5 prosent fram til utgangen av august, opp fra 12,4 prosent fram til utgangen av juli. Kreditt til ikke-finansielle foretak økte med 9,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, det samme som fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 11,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 10,4 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 9,9 prosent ved utgangen av juli, ned fra 10,6 prosent ved utgangen av juni. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 7,0 prosent fram til utgangen av august, ned fra 7,3 prosent ved utgangen av juli. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 15,2 prosent fram til utgangen av august, opp fra 12,2 prosent ved utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. september 2005 10:00