Norges Bank

Pressemelding

Nye retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank

Når bankene tar opp lån i Norges Bank, må de pantsette verdipapirer som sikkerhet. Norges Bank har i dag publisert rundskriv med de nye retningslinjene for slik pantsettelse. Retningslinjene vil bli gjort gjeldende senere i høst. Iverksettelsesdatoen vil bli kunngjort særskilt.

Utkast til nye retningslinjer ble sendt på høring i april. Flere høringsinstanser ga uttrykk for at det burde være en overgangsperiode av en viss lengde. I de retningslinjene som nå er vedtatt, er overgangsperioden satt til 2 år.

Rundskrivet finnes på våre internettsider, www.norges-bank.no

Spørsmål kan rettes til direktør Kristin Gulbrandsen, tlf 2231 6092, eller fagdirektør Inger-Johanne Sletner, tlf. 2231 6035.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. august 2005 14:00