Norges Bank

Pressemelding

Avkastning 3,8 prosent på Petroleumsfondet i andre kvartal

I andre kvartal 2005 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 3,8 prosent målt i valutakurven som tilsvarer sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Aksjekursene steg i Europa og i USA, mens kursen var uendret i Japan kvartalet sett under ett. Avkastningen på aksjeporteføljen var 4,9 prosent. Det var kursoppgang i hovedmarkedene for obligasjoner, og avkastningen på obligasjonsporteføljen var 3,1 prosent.

For første halvår var periodeavkastningen på Petroleumsfondet 4,9 prosent. Målt i norske kroner var avkastningen 6,3 prosent. Den høyere avkastningen i kroner skyldes at kronen har svekket seg overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen.

I andre kvartal 2005 var avkastningen på Petroleumsfondet 0,18 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for første halvår er meravkastningen på 0,33 prosentpoeng.

Markedsverdien av Petroleumfondets samlede verdipapirportefølje var 1 183,9 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. Dette er en økning på 94 milliarder i løpet av kvartalet, og en økning på 167 milliarder siden årsskiftet. Økningen fra årsskiftet skyldes dels tilførselen av nye midler (101 mrd.), dels avkastningen i kapitalmarkedene (53 mrd.) og dels svekkelsen av kronekursen (13 mrd.). Endringen i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Nærmere opplysninger gis av:

Direktør Knut N. Kjær, Norges Bank Kapitalforvaltning, tlf 22 31 60 00.

Kvartalsrapporten er lagt ut på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. august 2005 10:00