Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 9,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, opp fra 8,9 prosent fram til utgangen av januar. Pengemengden (M2) vokste med 8,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar. Fram til utgangen av januar var tolvmånedersveksten 7,2 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 9,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, opp fra 8,9 prosent fram til utgangen av januar. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 9,7 prosent ved utgangen av januar, ned fra 10,2 prosent (revidert) ved utgangen av desember. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,8 prosent fram til utgangen av februar, det samme som ved utgangen av januar. Kreditt til ikke-finansielle foretak økte med 3,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, opp fra 3,1 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 8,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar. Fram til utgangen av januar var tolvmånedersveksten 7,2 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 6,6 prosent ved utgangen av januar, ned fra 14,4 prosent ved utgangen av desember. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt "andre finansielle foretak" enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,0 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 5,1 prosent ved utgangen av januar. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 10,5 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 8,7 prosent ved utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mars 2005 10:00