Norges Bank

Pressemelding

Avkastning 1,4 prosent på Petroleumsfondet i tredje kvartal

I tredje kvartal 2004 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 1,4 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Avkastningen på obligasjonsporteføljen var på 3,1 prosent. På aksjeporteføljen var avkastningen -1,0 prosent.

For de tre første kvartalene av 2004 var periodeavkastningen på Petroleumsfondet 4,2 prosent. Målt i norske kroner var avkastningen 4,7 prosent. Den høyere avkastningen i kroner skyldes at kronen i denne perioden svekket seg noe overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen. Dette har imidlertid ingen betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.

I tredje kvartal 2004 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,02 prosentpoeng lavere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for de tre første kvartalene er meravkastningen på 0,30 prosentpoeng.

Avkastningen på Miljøfondet var i tredje kvartal -1,6 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. For de tre første kvartalene var avkastningen 4,0 prosent.

Markedsverdien av Petroleumfondets samlede verdipapirportefølje var 988,1 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Dette er en økning på 46 milliarder i løpet av kvartalet og en økning på 143 milliarder siden årsskiftet. Økningen fra årsskiftet skyldes dels tilførselen av nye midler (103 mrd.), dels avkastningen i kapitalmarkedene (39 mrd.) og dels svekkelsen av kronekursen (1 mrd.).

Nærmere opplysninger gis av:
Direktør Knut N. Kjær, Norges Bank Kapitalforvaltning, tlf 22 31 60 00.

Kvartalsrapporten er lagt ut på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. november 2004 10:00