Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 7,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, det samme som fram til utgangen av juli. Pengemengden (M2) vokste med 3,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 4,8 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 7,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, det samme som fram til utgangen av juli. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 8,9 prosent ved utgangen av juli, mot 9,0 prosent ved utgangen av juni. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,5 prosent fram til utgangen av august, mot 11,6 prosent fram til utgangen av juli. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 0,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, opp fra 0,6 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden (M2) vokste med 3,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 4,8 prosent. Veksten i det glidende tremåneders-gjennomsnittet for pengemengden var 3,8 prosent ved utgangen av juli, mot 9,1 prosent ved utgangen av måneden før. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,4 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,4 prosent ved utgangen av juli. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 3,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, ned fra 5,1 prosent ved utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. september 2004 10:00