Norges Bank

Pressemelding

Avkastning -0,2 prosent på Petroleumsfondet i andre kvartal

I andre kvartal 2004 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond -0,2 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Det var negativ avkastning for obligasjoner som nær ble oppveid av positiv avkastning på aksjer. Avkastningen på porteføljen av obligasjoner var -1,6 prosent. Det var oppgang i alle tre globale aksjemarkeder, og avkastningen på aksjeporteføljen var 1,9 prosent.

For første halvår var periodeavkastningen på Petroleumsfondet 2,8 prosent. Målt i norske kroner var avkastningen 5,4 prosent. Den høyere avkastningen i kroner skyldes at kronen har svekket seg overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen. Dette har imidlertid ingen betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.

I andre kvartal 2004 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,08 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for første halvår er meravkastningen på 0,32 prosentpoeng.

Avkastningen på Miljøfondet var i andre kvartal på 1,5 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. For første halvår var avkastningen 5,7 prosent.

Markedsverdien av Petroleumfondets samlede verdipapirportefølje var 942,4 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. Dette er en økning på 27 milliarder i løpet av kvartalet og en økning på 97 milliarder siden årsskiftet. Økningen fra årsskiftet skyldes dels tilførselen av nye midler (51 mrd.), dels avkastningen i kapitalmarkedene (25 mrd.) og dels svekkelsen av kronekursen (21 mrd.).

Nærmere opplysninger gis av:
Direktør Knut N. Kjær, Norges Bank Kapitalforvaltning, tlf 22 31 60 00.

Kvartalsrapporten er lagt ut på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. august 2004 10:00