Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 7,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, opp fra 7,1 prosent fram til utgangen av mai. Pengemengden (M2) vokste med 6,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni. Fram til utgangen av mai var tolvmånedersveksten 4,6 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 7,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, opp fra 7,1 prosent fram til utgangen av mai. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 8,3 prosent ved utgangen av mai, mot 7,7 prosent ved utgangen av april. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,7 prosent fram til utgangen av juni, mot 11,3 prosent fram til utgangen av mai. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med -0,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, opp fra -1,1 prosent fram til utgangen av måneden før.

Indikatoren for samlet kreditt (K3) økte med 3,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, det samme som fram til utgangen av april. K3 er et tilnærmet mål for hvor stor samlet bruttogjeld publikum har til innenlandske og utenlandske kilder i norske kroner og utenlandsk valuta.

Pengemengden (M2) vokste med 6,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni. Fram til utgangen av mai var tolvmånedersveksten 4,6 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 14,9 prosent ved utgangen av mai, mot 12,5 prosent ved utgangen av måneden før. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,0 prosent fram til utgangen av juni, det samme som ved utgangen av mai. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 8,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, opp fra 4,7 prosent ved utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. august 2004 10:00