Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 7,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, opp fra 7,1 prosent fram til utgangen av mars. Pengemengden (M2) vokste med 4,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april. Fram til utgangen av mars var tolvmånedersveksten 3,7 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 7,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, opp fra 7,1 prosent fram til utgangen av mars. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 6,9 prosent ved utgangen av mars, mot 7,2 prosent ved utgangen av februar. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,4 prosent fram til utgangen av april, opp fra 11,1 prosent fram til utgangen av mars. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med -1,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, det samme som fram til utgangen av mars.

Pengemengden (M2) vokste med 4,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april. Fram til utgangen av mars var tolvmånedersveksten 3,7 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 6,5 prosent ved utgangen av mars, mot 0,9 prosent ved utgangen av måneden før. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,1 prosent fram til utgangen av april, ned fra 4,2 prosent ved utgangen av mars. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 9,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, opp fra 5,5 prosent ved utgangen av mars.

Bankenes rentemargin økte med 0,04 prosentpoeng i første kvartal 2004 til 2,94 prosent. Utlånsrenten falt med 0,38 prosentpoeng til 4,36 prosent, mens innskuddsrenten falt med 0,42 prosentpoeng til 1,42 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper falt med 0,20 prosentpoeng i første kvartal 2004 og var 4,52 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,74 prosentpoeng til 4,46 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. juni 2004 10:00