Norges Bank

Pressemelding

Avkastning 2,9 prosent på Petroleumsfondet i første kvartal

I første kvartal 2004 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 2,9 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Det var oppgang i alle de tre globale aksjemarkedene, og avkastningen på aksjeporteføljen var 3,8 prosent. Avkastningen på porteføljen av obligasjoner var 2,2 prosent.

I første kvartal 2004 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,24 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert.

Avkastningen på Miljøfondet var i første kvartal på 4,1 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv.

Markedsverdien av Petroleumfondets samlede verdipapirportefølje var 915,3 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Dette er en økning på 70 milliarder i løpet av kvartalet. Økningen fra årsskiftet skyldes dels tilførselen av nye midler (22 mrd.), dels avkastningen i kapitalmarkedene (26 mrd.) og dels svekkelsen av kronekursen (22 mrd.). Endringen i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Nærmere opplysninger gis av:
Direktør Knut N. Kjær, Norges Bank Kapitalforvaltning, tlf 22 31 60 00.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. mai 2004 10:00