Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 7,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, opp fra 7,1 prosent (revidert) fram til utgangen av januar. Pengemengden (M2) vokste med 2,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar. Fram til utgangen av januar var tolvmånedersveksten 1,3 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 7,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, opp fra 7,1 prosent (revidert) fram til utgangen av januar. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 7,4 prosent ved utgangen av januar, mot 7,5 prosent ved utgangen av desember. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 10,8 prosent fram til utgangen av februar, det samme som fram til utgangen av januar. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med -0,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, opp fra -0,9 prosent (revidert) fram til utgangen av måneden før.

Indikatoren for samlet kreditt (K3) økte med 4,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, det samme som fram til utgangen av desember. K3 er et tilnærmet mål for hvor stor samlet bruttogjeld publikum har til innenlandske og utenlandske kilder i norske kroner og utenlandsk valuta.

Pengemengden (M2) vokste med 2,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar. Fram til utgangen av januar var tolvmånedersveksten 1,3 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 1,0 prosent ved utgangen av januar, mot 2,4 prosent ved utgangen av måneden før. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,0 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 3,9 prosent ved utgangen av januar. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med -0,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, opp fra -1,4 prosent ved utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mars 2004 10:00