Norges Bank

Pressemelding

Petroleumsfondets avkastning 12,6 prosent i 2003

Avkastningen på Statens petroleumsfond i 2003 var 12,6 prosent målt i internasjonal valuta. Dette er den høyeste avkastningen fondet har hatt. Stigningen i de internasjonale aksjemarkeder i 2003 medførte høy avkastning på aksjeporteføljen med 22,8 prosent. Avkastningen på renteporteføljen var 5,3 prosent.

For perioden fra 1997 til 2003 var fondets gjennomsnittlige årlige realavkastning etter forvaltningskostnader 3,7 prosent.

Norges Bank oppnådde i 2003 en avkastning på 0,59 prosentpoeng over avkastningen på referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet. Dette er det sjette året på rad siden aksjer ble inkludert i porteføljen i 1998 at Norges Bank har skapt merverdi i forvaltningen. Den gjennomsnittlige årlige meravkastningen har vært 0,43 prosent. Samlet meravkastning har vært drøyt 9 milliarder kroner.

Avkastningen på Miljøfondet i 2003 var 22,9 prosent mål i internasjonal valuta.

Ved utgangen av 2003 var verdien av Petroleumsfondets plasseringer i utlandet 845 milliarder kroner. Verdien økte med 236 milliarder kroner gjennom året. Av dette skyldes 104 milliarder kroner tilførsel av nye midler fra Finansdepartementet. Avkastningen målt i internasjonal valuta tilsvarer 91 milliarder kroner. Svakere kronekurs førte til at verdien av Petroleumsfondet fra 2002 til 2003 økte med 41 milliarder regnet i norske kroner. Kronekursen har imidlertid ikke betydning for den fremtidige internasjonale kjøpekraften av Petroleumsfondet.

Rapporten finnes i norsk og engelsk versjon under Petroleumsfondet på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. mars 2004 10:00