Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 7,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, opp fra 7,1 prosent (revidert) fram til utgangen av desember. Pengemengden (M2) vokste med 1,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar. Fram til utgangen av desember var tolvmånedersveksten 1,9 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 7,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, mot 7,1 prosent (revidert) fram til utgangen av desember. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 7,5 prosent ved utgangen av desember, mot 7,3 prosent ved utgangen av november. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 10,8 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 10,9 prosent (revidert) fram til utgangen av desember. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med -0,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, opp fra -0,9 prosent (revidert) fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden (M2) vokste med 1,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar. Fram til utgangen av desember var tolvmånedersveksten 1,9 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 2,4 prosent ved utgangen av desember, mot 3,5 prosent ved utgangen av måneden før. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 3,9 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 4,0 prosent ved utgangen av desember. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med -1,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, ned fra 2,4 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin falt med 0,07 prosentpoeng i fjerde kvartal 2003 til 2,90 prosent. Utlånsrenten falt med 0,50 prosentpoeng til 4,74 prosent, mens innskuddsrenten falt med 0,43 prosentpoeng til 1,84 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper falt med 0,21 prosentpoeng i fjerde kvartal 2003 og var 4,72 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,40 prosentpoeng til 5,20 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 26. februar 2004 10:00