Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 7,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, det samme som fram til utgangen av september. Pengemengden (M2) vokste med 2,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, mot 4,0 prosent fram til utgangen av september.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 7,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, det samme som fram til utgangen av september. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 6,8 prosent ved utgangen av september, mot 6,7 prosent ved utgangen av måneden før. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 10,7 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 10,2 prosent fram til utgangen av september. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 1,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, ned fra 2,1 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden (M2) vokste med 2,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Fram til utgangen av september var tolvmånedersveksten 4,0 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 1,5 prosent ved utgangen av september, mot 1,8 prosent ved utgangen av måneden før. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 7,4 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 8,0 prosent ved utgangen av september. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 6,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, opp fra 1,2 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin falt med 0,07 prosentpoeng i tredje kvartal til 2,91 prosent. Utlånsrenten falt med 1,67 prosentpoeng til 5,19 prosent, mens innskuddsrenten falt med 1,60 prosentpoeng til 2,28 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper falt med 0,94 prosentpoeng i tredje kvartal og var 4,93 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,70 prosentpoeng til 5,60 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. desember 2003 10:00