Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 7,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, det samme som fram til utgangen av juli. Pengemengden (M2) vokste med 4,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, mot 3,8 prosent fram til utgangen av juli.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 7,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, det samme som fram til utgangen av juli. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Kreditt til husholdninger vokste med 9,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, mot 10,0 prosent fram til utgangen av juli. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 6,7 prosent ved utgangen av juli, ned fra 7,4 prosent i juni.

Pengemengden (M2) vokste med 4,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 3,8 prosent. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Husholdningenes pengemengde vokste med 8,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, opp fra 8,2 prosent ved utgangen av juli. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 2,1 prosent ved utgangen av juli, mot 2,9 prosent ved utgangen av juni.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. september 2003 10:00