Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 7,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, mot 7,7 prosent i juni. Pengemengden (M2) vokste med 3,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, mot 2,8 prosent fram til utgangen av juni.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 7,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, mot 7,7 prosent frem til utgangen av juni. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Kreditt til husholdninger vokste med 9,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, det samme som ved utgangen av juni. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 7,5 prosent ved utgangen av juni, opp fra 6,8 prosent i mai.

Pengemengden (M2) vokste med 3,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli. Fram til utgangen av juni var tolvmånedersveksten 2,8 prosent. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak (enn statlige låneinstitutter og banker) eier. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 2,9 prosent ved utgangen av juni, mot 2,1 prosent ved utgangen av mai.

Merk at kredittindikatorene og pengemengden er påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene fra 1. januar 2002. Effektene er beskrevet nærmere i notatene til de enkelte statistikkene.

Bankenes rentemargin økte med 0,12 prosentpoeng i andre kvartal 2003 til 2,97 prosent. Utlånsrenten falt med 0,89 prosentpoeng til 6,85 prosent, mens innskuddsrenten falt med 1,01 prosentpoeng til 3,88 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper falt med 0,79 prosentpoeng i andre kvartal 2003 og var 5,87 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,45 prosentpoeng til 6,30 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. september 2003 10:00