Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 7,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, mot 8,4 prosent fram til utgangen av mai. Pengemengden (M2) vokste med 2,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, mot 5,8 prosent fram til utgangen av mai.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 7,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, mot 8,4 prosent frem til utgangen av mai. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Kreditt til husholdninger vokste med 9,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, ned fra 10,1 prosent ved utgangen av mai. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 6,8 prosent ved utgangen av mai, mot 6,9 prosent ved utgangen av april.

Pengemengden (M2) vokste med 2,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni. Fram til utgangen av mai var tolvmånedersveksten 5,8 prosent. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Husholdningenes pengemengde vokste med 7,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, ned fra 8,8 prosent ved utgangen av mai. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 2,0 prosent ved utgangen av mai, mot 0,9 prosent ved utgangen av april.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. juli 2003 10:00