Norges Bank

Pressemelding

Etablering av primærhandlerordning for norske statskasseveksler

Norges Bank etablerer med virkning fra 18. august 2003 en primærhandlerordning for norske statskasseveksler. Det har siden 1995 eksistert en tilsvarende ordning for statsobligasjonsmarkedet.

Primærhandleravtale er inngått mellom Norges Bank og seks meglerforetak. Foretakene forplikter seg til å stille priser i statskassevekslene i delmarkedet med automatisk ordreslutning på Oslo Børs, og til å bidra til skape likviditet i handelen med norske statskasseveksler for øvrig. Motytelsen er blant annet muligheten for å gjøre gjenkjøpsavtaler med Norges Bank i statskassevekslene.

Følgende meglerforetak er utvalgt til primærhandler for norske statskasseveksler for 2003:

Meglerforetak

Børsid

Kontaktperson

Telefon

DnB Markets  

DNM

Mette Pedersen

+47 2201 7753

Fokus Markets

FT

Jens Houbak-Jensen

+47 2405 5470

Gjensidige Nor Markets

GNM

Leif Christensen

+47 2231 8052

Nordea Markets

NM

Per Inge Heggem

+47 2248 7733

Skandinaviske Enskilda Banken

SEB

Thor Harald Skaret

+47 2282 7264

Svenska Handelsbanken Markets

SHB

Mats Sjöholm

+46 8701 1580


Norges Banks prisstilling i statskassevekselmarkedet opphører ved primærhandlerordningens oppstart.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. juli 2003 12:00