Norges Bank

Pressemelding

Nye oppdrag innen Petroleumsfondets aksjeforvaltning

Norges Bank Kapitalforvaltning utlyser i dag nye oppdrag for ekstern aksjeforvaltning av Statens petroleumsfond. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var 682 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. 40 prosent av midlene er investert i globale aksjemarkeder. 16 eksterne aksjeforvaltere med 31 ulike mandater forvalter midler tilsvarende til sammen 91 milliarder kroner.

De nye oppdragene gjelder aktiv aksjeforvaltning i USA. Det utlyses mandater innenfor forvaltning av ulike sektorer og innenfor forvaltning av porteføljer bestående av små og mellomstore bedrifter. Størrelsen på hvert enkelt mandat vil variere mellom USD 100 millioner og USD 500 millioner.

Søknader mottatt før 27. juni vil bli behandlet først. Søknader som mottas etter dette tidspunkt, vil bli behandlet senere på året.

Søknadsskjema for tildeling av mandat og mer informasjon om dette og tidligere utlyste mandater finnes på www.nbim.no.  Hjemmesiden vil bli benyttet til utlysing av nye mandater.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. juni 2003 12:30