Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 8,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, mot 8,7 prosent i mars. Pengemengden (M2) vokste med 5,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, mot 5,5 prosent fram til utgangen av mars.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 8,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, mot 8,7 prosent frem til utgangen av mars. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Kreditt til husholdninger vokste med 10,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, mot 10,7 prosent ved utgangen av mars. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 6,8 prosent ved utgangen av mars, en nedgang fra 8,5 prosent i februar.

Pengemengden (M2) vokste med 5,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april. Fram til utgangen av mars var tolvmånedersveksten 5,5 prosent. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak (enn statlige låneinstitutter og banker) eier. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 0,3 prosent ved utgangen av mars, mot 2,5 prosent ved utgangen av februar.

Merk at kredittindikatorene og pengemengden er påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene fra 1. januar 2002. Effektene er beskrevet nærmere i notatene til de enkelte statistikkene.

Bankenes rentemargin falt med 0,07 prosentpoeng i første kvartal 2003 til 2,85 prosent. Utlånsrenten falt med 0,97 prosentpoeng til 7,74 prosent, mens innskuddsrenten falt med 0,90 prosentpoeng til 4,89 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper falt med 0,68 prosentpoeng i første kvartal 2003 og var 6,66 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,59 prosentpoeng til 6,75 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. juni 2003 10:00