Norges Bank

Pressemelding

Visesentralbanksjef Jarle Bergos innledning til pressekonferanse 27. mai 2003

I første kvartal var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond -1,7 prosent målt i fondets valutakurv. Siden norske kroner svekket seg i første kvartal var imidlertid avkastningen i norske kroner positiv med 4,7 prosent. Som vi har sagt mange ganger før har ikke resultater som skyldes kronesvingninger noen betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.

Forrige kvartal var resultatene positive målt i valuta, men negative målt i kroner. Den gang var det vel resultatet i norske kroner som fikk størst overskrifter. Nå ser vi at disse pengene ikke var tapt for alltid likevel. 30 mrd kom tilbake nå. Men jeg vil nok fortsatt anbefale at en har hovedoppmerksomheten på avkastningen i valuta - det er den som betyr noe.

Det negative resultatet i første kvartal skyldes en svak utvikling i aksjemarkedene. Aksjekursene falt i alle tre hovedmarkedene og i alle bransjer. Samlet var avkastningen på aksjeporteføljen minus 7,8 prosent. Renteporteføljen hadde en positiv avkastning på 2,2 prosent.

I forhold til avkastningen på referanseporteføljen, den portefølje som vi måles mot, var første kvartal et godt kvartal. Norges Bank oppnådde en meravkastning på 0,21 prosentpoeng. Det var meravkastning både i aksje- og renteforvaltningen.

Petroleumsfondet ble tilført nye midler for 43,3 mrd. kroner i løpet av kvartalet. Ved utgangen av kvartalet var markedsverdien av fondet 682 mrd. kroner, 73 mrd mer enn ved årsskiftet. Men her måler vi altså i norske kroner, om jeg igjen får minne om dette.

Det har ikke vært brudd på forskriftens og retningslinjenes grense for risikoeksponering gjennom kvartalet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. mai 2003 10:00