Norges Bank

Pressemelding

100-kroneseddelen sikres mot forfalskning

Norges Bank setter 25. mars en ny versjon av 100-kroneseddelen i omløp. Seddelen er oppgradert til det samme sikkerhetsnivået mot forfalskninger som 1000-, 500- og 200-kronesedlene. Den er blant annet utstyrt med en bred holografisk metallisk stripe til høyre for portrettet. Ved å bevege seddelen vil ulike deler av motivet på stripen skinne og endre farge, selv ved dårlige lysforhold. Den holografiske metalliske stripen gjør det dermed enklere å identifisere en ekte seddel.

På baksiden av seddelen er det trykt en rekke 100-tall. Om en ser på disse samtidig som en vrir på seddelen, vil en se at de skifter farge.

Selv om antallet forfalskede 100-kronesedler er lite i forhold til den totale mengden sedler som er i sirkulasjon, har forfalskninger av sedler vært et økende problem i de senere år. De fleste av disse forfalskningene er blitt utført ved hjelp av fargekopimaskiner eller PC-scannere. Om den nye seddelen forsøkes kopiert på slikt utstyr, vil stripen bli sort. Selv under vanskelige lysforhold vil det dermed bli vanskelig å anvende en slik forfalskning.

Alle andre ekthetskriterier er fortsatt i seddelen, slik som vannmerke - portrett, sikkerhetstråd og fluoriserende effekt. Vi oppfordrer publikum til fortsatt å bruke disse ved sjekking av om en seddelen er ekte, i tillegg til de nye elementene.

Seddelen er avbildet på Norges Banks websider. Her finnes også en nærmere omtale av hvordan man skiller en falsk seddel fra en ekte.

Seddelen er signert av sentralbanksjef Svein Gjedrem og fagdirektør Trond Eklund, leder av Avdeling for kontante betalingsmidler.

Den "gamle" versjonen av seddelen vil fortsatt være gyldig som betalingsmiddel, men vil bli makulert etter hvert som sedlene kommer inn til Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. mars 2003 14:00