Norges Bank

Pressemelding

Minnemynter til 2005-markeringen

Norges Bank skal utgi en serie minnemynter i forbindelse med at hundreårsdagen for unionsoppløsningen i 1905 nærmer seg. Utgivelsen vil skje i et samarbeid med Hundreårsmarkeringen - Norge 2005 AS (Norge 2005), som er et selskap opprettet av Stortinget og som sorterer under Kulturdepartementet.

Myntserien vil bestå av tre gull- og tre sølvmynter, der en tar sikte på å utgi første gull- og sølvmynten i november 2003. Norge 2005 har som oppgave å utvikle og gjennomføre det offisielle programmet for hundreårsmarkeringen i 2005. De vil stå for markedsføring og salg av myntene, som vil inngå som en del av selskapets totale aktiviteter.

Norske kunstnere var innbudt til å delta i en prekvalifiseringsrunde for deltakelse i konkurransen, og etter denne er følgende kunstnere/firmaer utvalgt til å delta:
Boge Berg
Enzo Finger (enzo d.sign)
Making Waves
Ina Nicolic
Olav Orud
Tomasz B. Ozdowski

I tillegg er to kunstnere innbudt spesielt til å delta:
Danuta Haremska
Ingrid Austlid Rise

Norsk Form vil stå som arrangør og sekretariat for konkurransen, og juryeringen vil skje etter påske.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. februar 2003 09:03