Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 8,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Dette var uendret vekstrate fra måneden før (reviderte tall). Pengemengden (M2) vokste med 8,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, mot 6,3 prosent (revidert) fram til utgangen av september.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 8,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, mot 8,7 prosent (revidert) ved utgangen av september. K2 er tilnærmet et mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Kreditt til husholdninger vokste med 10,8 prosent de siste tolv måneder fram til utgangen av oktober, mot 11,2 prosent ved utgangen av september. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 7,8 prosent ved utgangen av september, en nedgang fra 9,1 prosent i august.

Fylkeskommunene har i alt fått overført 17,8 milliarder kroner (15,7 milliarder kroner i januar og 2,1 milliarder kroner i juli) fra staten til nedbetaling av gjeld i forbindelse med den statlige overtakelsen av sykehusene fra 1. januar i år. Informasjon fra fylkeskommunene indikerer at det til og med oktober i år er nedbetalt 12,0 milliarder kroner. Uten denne nedbetalingen ville tolvmånedersveksten i K2 vært 0,4 - 0,8 prosentpoeng høyere i perioden januar til oktober. I oktober ville den vært 0,7 prosentpoeng høyere mens den i september ville vært 0,8 prosentpoeng høyere.

Pengemengden (M2) vokste med 8,6 prosent de siste tolv måneder fram til utgangen av oktober. Fram til utgangen av september var tolvmånedersveksten 6,3 prosent (revidert). Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak (enn statlige låneinstitutter og banker) eier. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 2,4 prosent ved utgangen av september, mot 4,7 prosent ved utgangen av august. Også pengemengdeveksten er påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene.

Bankenes rentemargin var uendret i tredje kvartal i 2002. Utlånsrentene steg med 0,46 prosentpoeng til 8,79 prosent, mens innskuddsrentene steg med 0,46 prosentpoeng til 5,75 prosent. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper steg med 0,05 prosentpoeng og var 7,51 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter steg med 0,20 prosentpoeng til 7,41 prosent, mens rentene på utlån fra statlige låneinstitutter økte med 0,23 prosentpoeng til 5,86 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. desember 2002 10:00