Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder K2 økte med 9,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, mot 8,9 prosent i mars (revidert). Pengemengden M2 økte med 8,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, mot 8,1 prosent (revidert) fram til utgangen av mars. (Indikatorene er påvirket av statens overtakelse av sykehusene. Se merknader nedenfor.)

Norges Banks kredittindikator K2 økte med 9,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, mot 8,9 prosent ved utgangen av mars (revidert). K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 7,7 prosent ved utgangen av mars, det samme som i februar. Merknad: Fylkeskommunene fikk i januar overført penger fra staten til nedbetaling av gjeld i forbindelse med den statlige overtakelsen av sykehusene. Dette har isolert sett redusert tolvmånedersveksten i K2 med om lag 0,4 prosentpoeng i januar, 0,5 prosentpoeng i februar og 0,6 prosentpoeng i mars og april.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 8,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april. Fram til utgangen av mars var tolvmånedersveksten 8,1 prosent (revidert). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 5,2 prosent ved utgangen av mars, mot 12,1 prosent ved utgangen av februar. Merknad: Pengemengdeveksten er også påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene.

Bankenes rentemargin falt med 0,05 prosentpoeng i første kvartal 2002. Utlånsrentene falt med 0,37 prosentpoeng til 8,32 prosent, mens innskuddsrentene falt med 0,32 prosentpoeng til 5,42 prosent. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper falt med 0,10 prosentpoeng i første kvartal 2002 og var 7,26 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,18 prosentpoeng til 7,07 prosent, mens rentene på utlån fra statlige låneinstitutter økte med 0,01 prosentpoeng til 6,04 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mai 2002 10:00