Norges Bank

Pressemelding

Nye oppdrag innen aksjeforvaltning

Norges Bank utlyser i dag nye oppdrag for ekstern aksjeforvaltning av Statens petroleumsfond.

De nye oppdragene gjelder aktiv aksjeforvaltning i fem ulike regioner: Europa, Storbritannia, Japan, Australia og Amerika. Størrelsen på mandatene vil være minimum USD 250 million.

Søknadsfristen er 14.juni 2002.

Mer informasjon finnes på Norges Banks internett-sider under Petroleumsfondet. Forvaltere som er interessert i å søke, henvises til internettsiden http://nbim.ipe-quest.com

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. mai 2002 15:02