Norges Bank

Pressemelding

Ny 200-kroneseddel

Norges Bank setter 16. april en ny versjon av 200-kroneseddelen i omløp. Seddelen er oppgradert til det samme sikkerhetsnivået mot forfalskninger som 1000- og 500-kronesedlene, dvs. at den er utstyrt med en bred metallstripe til høyre for portrettet. Ved å bevege seddelen vil ulike deler av motivet på stripen skinne og endre farge, selv ved dårlige lysforhold. Metallstripen gjør det dermed enklere å identifisere en ekte seddel.

Selv om antallet forfalskede 200-kronesedler er forsvinnende lite i forhold til den totale mengden sedler som er i sirkulasjon, har forfalskninger av 200-kroneseddelen vært et økende problem i de senere år. De fleste av disse forfalskningene er blitt utført ved hjelp av fargekopimaskiner eller PC-scannere. Om den nye seddelen forsøkes kopiert på slikt utstyr, vil stripen bli sort. Selv under vanskelige lysforhold vil det dermed bli vanskelig å anvende en slik forfalskning.

Seddelen er avbildet på våre websider. I forbindelse med lanseringen av den oppgraderte 200-kroneseddelen, vil Norges Bank distribuere en brosjyre til alle husstander, som illustrerer hvordan man skiller en falsk seddel fra en ekte.

Den ”gamle” versjonen av seddelen vil fortsatt være gyldig som betalingsmiddel, men vil bli makulert etter hvert som sedlene kommer inn til Norges Bank.

Norges Bank har også vedtatt å oppgradere 100-kroneseddelen på tilsvarende måte. Den oppgraderte 100-kroneseddelen vil bli lansert neste år.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. april 2002 09:15