Norges Bank

Pressemelding

Avkastning -2,5 prosent på Petroleumsfondet i 2001

Avkastningen på Statens petroleumsfond i 2001 var -2,5 prosent målt i internasjonal valuta. Resultatet ble trukket ned av en svak utvikling i de internasjonale aksjemarkedene, særlig i tredje kvartal. Avkastningen på aksjeporteføljen var -14,6 prosent. I obligasjonsmarkedene var det en positiv utvikling, og avkastningen på obligasjonsporteføljen var 5,0 prosent.

De internasjonale kapitalmarkedene var i 2001 preget av betydelige svingninger. For andre år på rad var det negativ aksjeavkastning. I de to foregående årene var det derimot meget høy avkastning på aksjeplasseringene. Siden 1998 har den gjennomsnittlige årlige realavkastningen av Petroleumsfondet vært på 3,6 prosent regnet etter forvaltningskostnader og målt i internasjonal valuta.

I 2001 ble det overført 251,5 milliarder kroner fra Finansdepartementet. Dette er den største tilførselen som er gjort til Petroleumsfondet noen gang. Norges Bank har lagt stor vekt på å investere midlene på en effektiv og betryggende måte. Banken oppnådde en avkastning på 0,13 prosentpoeng over avkastningen på referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet. Dette tallet er justert med 0,11 prosentpoeng som følge av transaksjons- og skattekostnadene ved investeringene av de nye midlene i markedene. Siden 1998 har den årlige gjennomsnittlige meravkastningen i Norges Banks forvaltning vært 0,39 prosentpoeng.

Ved utgangen av året var verdien av Petroleumsfondets plasseringer i utlandet 613,7 milliarder kroner. Siden etableringen av Petroleumsfondet er det overført til sammen 567,2 milliarder kroner fra Finansdepartementet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. mars 2002 10:00