Norges Bank

Pressemelding

Nye oppdrag innen aksjeforvaltning

Norges Bank utlyser i dag nye oppdrag for ekstern aksjeforvaltning av Statens petroleumsfond. Som forrige gang det ble utlyst mandater for aktiv aksjeforvaltning, vil de nye oppdragene gjelde forvaltning innen bestemte bransjer.

Det som nå er aktuelt er industrielle sektorer som dekker både energi og tradisjonell industri. I fjor tildelte Norges Bank forvaltningsoppdrag innenfor teknologi, telekommunikasjon, finans og helse.

De nye oppdragene vil trolig omfatte mer enn 10 milliarder kroner under samlet forvaltning.

Mer informasjon finnes på Norges Banks internett-sider under Petroleumsfondet.

Forvaltere som er interessert i å søke, henvises til internettsiden http://nbim.ipe-quest.com

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. februar 2002 13:00