Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder K2 økte med 9,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember. Også i november var tolvmånedersveksten 9,8 prosent. Pengemengden økte med 8,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, mot 7,7 prosent fram til utgangen av november.

Norges Banks kredittindikator K2 økte med 9,8 prosent (143,9 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av desember. Dette er uendret vekstrate fra november. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var uendret fra oktober til november med en økning på 10,1. Veksten i kreditt til husholdninger var 11,4 prosent i desember, som i november (revidert).

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 8,6 prosent (62,9 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av desember. Fram til utgangen av november var tolvmånedersveksten 7,7 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 7,8 prosent ved utgangen av november, mot 5,5 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,0 prosent 30. januar. Effektiv tremånedersrente var 6,7 prosent, og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,6 prosent. Fra 31. desember til 30. januar gikk en- og tremånedersrentene opp med 0,1 prosentpoeng, mens tolvmånedersrenten gikk opp med 0,5 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for Norges handelspartnere var 3,2 prosentpoeng 30. januar. Dette er uendret fra 31. desember.

Industriens effektive kronekurs var 0,9 prosent sterkere 30. januar enn 31. desember. I perioden styrket kronen seg mot japanske yen, euro, britiske pund og svenske kroner, mens den svekket seg mot amerikanske dollar.

Norges Bank kjøpte valuta fra norske banker for 2,1 milliarder kroner i perioden 24. desember 2001 til og med 18. januar 2002. Kjøpene er i sin helhet knyttet til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 20,3 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 19,6 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. januar 2002 10:00