Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank holder renten uendret

Det ble ikke fattet vedtak om renteendring på Norges Banks hovedstyremøte 23. januar. Norges Banks styringsrente, foliorenten, opprettholdes dermed på 6,50 prosent. D-låns renten holdes også uendret.

Visesentralbanksjef Jarle Bergo sier at med uendret rente framover er det fortsatt, slik Norges Bank nå ser det, mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn 2½ prosent enn at den blir høyere.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. januar 2002 14:00