Norges Bank

Pressemelding

Avkastning 1,1 prosent på Petroleumsfondet i andre kvartal

I andre kvartal 2001 var periodeavkastningen på Statens petroleumsfond 1,1 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Oppgang i aksjemarkedene bidro positivt til resultatet, mens negativ avkastning på obligasjoner trakk ned. Avkastningen på aksjeporteføljen var 3,2 prosent, mens den var –0,3 prosent på porteføljen av obligasjoner.

Målt i norske kroner var avkastningen på Petroleumsfondet i andre kvartal 2,0 prosent. Høyere avkastning i kroner skyldes at kronekursen har svekket seg overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen. Det er imidlertid avkastningen målt i valutakurven som gir best uttrykk for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft. Det er derfor mest relevant å bruke disse avkastningstallene.

I andre kvartal 2001 var avkastningen på Petroleumsfondet 0,14 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert.

Miljøporteføljen som ble etablert i januar med en markedsverdi på en milliard kroner, hadde i andre kvartal en avkastning på 3,0 prosent.

Petroleumsfondet ble tilført 30 milliarder kroner 31. mai og ytterligere 60 milliarder kroner 29. juni. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var etter dette 522,8 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. august 2001 10:00