Norges Bank

Pressemelding

Takker for innsatsen!

Vi minner om at 1000-krone utgave V, med portrett av Henrik Ibsen på forsiden, produsert i perioden 1975 – 1989, opphører som betalingsmiddel 1. august 2001.

Norges Bank vil i noen tid etter fristens utløp innløse disse sedlene. Deretter vil vi veksle inn etter søknad ifølge regler om erstatning for utgåtte sedler og mynter. For å unngå å søke om erstatning, oppfordrer vi publikum til å veksle inn gamle sedler så raskt som mulig.

Seddelen opphørte som tvungent betalingsmiddel 1. august 1991. Det er ca 250.000 stk. sedler ute i samfunnet av denne 1000-kronen.

1000-krone utgave VI med Christian Magnus Falsen er tvungent betalingsmiddel og kan brukes på vanlig måte til 26. juni 2002. Deretter kan den veksles inn i banker og i Norges Bank i ytterligere 10 år.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. juli 2001 11:00