Norges Bank

Pressemelding

Nytt aksjeselskap for kontanthåndteringen i Norge

Norges Bank, Den norske Bank ASA, Gjensidige NOR Sparebank, SpareBank 1 Gruppen AS, Terra-Gruppen AS, Fokus Bank ASA og Nordlandsbanken ASA har i dag stiftet et felles aksjeselskap for kontanthåndtering.

Formålet med selskapet er å etablere sikre, effektive og lønnsomme løsninger innen kontanthåndteringsområdet, samt realisere synergieffekter og markedsmuligheter. Selskapet vil utføre kontanthåndtering for bankene i Norge, og utføre lovpålagte sentralbankoppgaver for Norges Bank.

Selskapets aksjekapital vil være 50 millioner kroner og antall ansatte forventes å bli 450–500 på landsbasis.

Selskapet vil være representert i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Larvik, Lillehammer og Oslo.

Selskapet etableres fra 1. juli 2001.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. juni 2001 10:00