Norges Bank

Pressemelding

Ny 1000-kroneseddel fra Norges Bank

Norges Bank gir i dag ut en ny 1000-kroneseddel. Dette er den siste valøren i den nye seddelrekken. Den første seddelen, 200-kronen, kom i 1994, 50- og 100-kronene i 1997 og 500-kronen ble utgitt i 1999.

På den nye 1000-kroneseddelens forside falt portrettvalget på Edvard Munch (1863-1944). Bakgrunnen er hentet fra maleriet Melankoli, ett av hovedverkene i den store billedserien Livsfrisen. Hovedmotivet på seddelens bakside gjengir Munchs utkast til "Solen", som bl.a. er en del av dekorasjonene i aulaen i Universitetet i Oslo.

Forsiden er utformet av Sverre Morken, 1. grafiker i Norges Bank, og baksiden av Arild Yttri, 2. grafiker i Norge Bank.

Både den nye 500- og 1000-kroneseddelen har fått nytt sikkerhetselement som gjør det vanskelig å lage gode etterlikninger. Den brede, blanke metalliserte stripen til høyre på seddelens forside, har motiv av en norrøn hest og tallet 1000. Deler av motivet vil lyse opp i varierende farger når lysets innfallsvinkel forandres.

Den nåværende 1000-kroneseddelen vil bli trukket tilbake ved kunngjøring i Norsk Lovtidend snarest. Den forblir da tvungent betalingsmiddel i ett år, og Norges Bank vil innløse den i ytterligere ti år.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. juni 2001 12:00