Norges Bank

Pressemelding

Minnemynt til 100-årsjubileet for Nobels Fredspris

Norges Bank vil i august utgi en sølvmynt i anledning 100-årsjubileet for Nobels Fredspris. Mynten produseres av Den Kongelige Mynt A/S på Kongsberg, som også produserer gullmedaljen som tildeles prisvinnerne. Forsidemotivet er Riksløven, modellert av tidligere myntgravør ved Den Kongelige Mynt, Øyvind Hansen. På baksiden har mynten det samme motivet som pryder forsiden av medaljen til prisvinnerne, Gustav Vigelands portrett av Alfred Nobel.

Mynten får pålydende 100 kroner, og den blir preget i 925 promille sølv i et antall på maksimalt 50.000 stk. Prisen blir kr. 395,-. Det eventuelle overskuddet fra salget av mynten overføres fra Norges Bank til Finansdepartementet, som disponerer det til beste for et allmennyttig formål.

Fredsprisen ble første gang tildelt Henry Dunant, grunnleggeren av Røde Kors, i 1901.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. mars 2001 13:44